System edukacji w Danii

Duński system edukacji

Jakie są różnice między duńskim, a polskim systemem edukacji?

  • Nakład na edukację stanowi 10% dochodu państwa
  • Studia są elastyczne, można łączyć kursy  wg. potrzeb
  • Kładzie się nacisk na umiejętność autoprezentacji, obronę własnych opinii i praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej
  • Szeroki zakres kształcenia zawodowego z dobrym dostępem do programów uniwersyteckich
  • 20% uczniów rozpoczyna pracę po szkole podstawowej

System edukacji

 

 

Bachelor Degree (licencjat) można uzyskać na dwa sposoby:

1. Academy /University College

AP Degree (2 lata) + Bachelor top-up (1,,5 roku) => Bachelor Degree

2. University

Undergraduate studies (3 lata) => Bachelor Degree

Master Degree (tytuł magistra) można uzyskać w jeden sposób:

University

Postgraduate studies (2 lata) => Master Degree

 

Podsumowanie systemu edukacji

Szkoły podstawowe

Przed rozpoczęcie, uczniowie mogą uczęszczać do przedszkola. W Danii kładzie się duży nacisk na naukę więc dzięki uczą się duńskiego, niemieckiego i angielskiego.

Szkoły średnie

Jeśli uczeń chce kontynuować naukę w liceum może wybrać między wykształceniem zawodowym, które trwa 3-4 lata i przygotowuje do wykonywania zawodu, a szkołą średnią, która trwa 3 lata i przygotowuje do studiów wyższych.

Szkoły wyższe

Szkolnictwo wyższe w Danii to 200 różnych instytucji, które można podzielić na sektor uniwersytecki i nie uniwersytecki. Naukę w sektorze uniwersyteckim oferuje 5 uniwersytetów i 14 innych wyspecjalizowanych instytucji ( np. w dziedzinach takich jak elektrotechnika, farmacja, weterynaria, sztuka).

Duńskie szkoły działają na podstawie systemu anglosaskiego, w którym student po 3-3,5 letniej nauce otrzymuje tytuł licencjata, a po kolejnych 2 tytuł magistra. Licencjat można także uzyskać studiując na 2 letnim AP degree i kontynuując na Bachelor Top-up ( 1,5 roku). Po uzyskaniu magistra, można uzyskać stopień doktora po 3 kolejnych latach.
 

Nasza oferta
Aalborg
Aarhus
Herning
Kopenhaga
Odense

 

Zadzwoń do nas na Skype

 

Darek Juszczak

lub na nr: 713434009 lub 226216757 

Więcej o Danii