Pozwolenie na pobyt w Danii

Czy potrzebuje pozwolenia na pobyt?

Jako obywatele UE nie potrzebujemy żadnych wiz ani specjalnych zezwoleń na pobyt.

Jedyną rzeczą jaką musisz zrobić jeśli chcesz pozostać w Królestwie Danii powyżej 3 miesięcy jest rejestracja długotrwałego pobytu w Danii.

Co należy pobyt jeśli chcę zostać w Danii powyżej 3 miesięcy?

Jeśli przewidujesz, że Twój pobyt w Danii będzie trwał dłużej niż 3 miesiące należy wystąpić o rejestrację w biurze regionalnym (Statsforvaltningen) , odpowiedzialnym za obszar, w którym mieszkasz. Żądanie o EU residence certificate (OD1 Ansgning om EU-opholdsdokument) należy złożyć osobiście przed upływem 3 miesięcy. Dokumenty potrzebne do aplikacji opisujemy poniżej.

Co jest potrzebne do rejestracji pobytu?

Do wniosku należy dołączyć:

  • Potwierdzenie przyjęcia do duńskiej szkoły lub umowę o pracę
  • Dowód tożsamości ( paszport lub dowód osobisty)
  • 2 egzemplarze wypełnionego wniosku o pobyt
  • 2 zdjęcia w formacie paszportowym
     

Gdzie można złożyć wniosek o rejestrację?

  • Np. w Ambasadzie duńskiej w Warszawie
  • W Duńskim Biurze Imigracyjnym w Kopenhadze
  • W biurze regionalnym Statsforvaltningen , w miejsc zamieszkania


Więcej informacji o EU residence certificate znajdziesz tutaj
 

Na jak długo jest wydawane pozwolenie na pobyt?

Pozwolenie należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu do Danii. Zazwyczaj przyznawane jest na okres roku, w szczególnych przypadkach na 3 lata. Po jego wygaśnięcu można złożyć wniosek o przedłużenie.

Jak długo trzeba czekać na pozwolenie na pobyt?

Nie ma ustawowego czasu na wydanie dokumentu, ale generalnie urząd wydaje decyzję w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku.

Co zyskam otrzymując pozwolenie na długoterminowy pobyt w Danii?

Posiadanie zezwolenia na długoterminowy pobyt w Danii niesie ze sobą wiele korzyści. Otrzymasz osobisty numer rejestracyjny CPR Number, który uprawnia do bezpłatnej opieki zdrowotnej, pozwolenie na pracę i możliwość bezpłatnej nauki duńskiego przez rok i wiele innych korzyści.

Więcej informacji na temat warunków pobytu w Danii znajdziesz na www.nyidanmark.dk .

Nasza oferta
Aalborg
Aarhus
Herning
Kopenhaga
Odense

 

Zadzwoń do nas na Skype

 

Darek Juszczak

lub na nr: 713434009 lub 226216757 

Więcej o Danii